Επικοινωνήστε: (+30) 210 3421 547 // info@kalivis.gr

Αντιολισθηρά δάπεδα πλοίων με πολυουρία!

Αντιολισθηρά δάπεδα πλοίων με πολυουρία!

Τα αντιολισθηρά δάπεδα εφαρμόζονται στα καταστρώματα των πλοίων και κυρίως στους διαδρόμους, για την αποτροπή τραυματισμών των μελών του πληρώματος και ζημιών από ολίσθηση.

Τα συστήματα αντιολισθηρών δαπέδων που εφαρμόζονταν στο παρελθόν απαιτούσαν πέντε έως επτά στρώσεις μεταξύ των οποίων ψευδαργυρούχα βασική επίστρωση, πολλαπλές εποξειδικές ρητινικές επιστρώσεις, αδρανή και πολλαπλές επιστρώσεις πολυουρεθανικών top coat. Οι επιστρώσεις αυτές περιορίσθηκαν σε τρεις τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη ειδικών αντιολισθηρών εποξειδικών βαφών που περιέχουν Al2O3.

Η εφαρμογή των εποξειδικών συστημάτων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, λόγω του μακρού χρόνου ωρίμανσης και ανάκτησης των αντοχών του συστήματος, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα την γενική καθυστέρηση όλων των εργασιών του πλοίου.

Ένα άλλο μειονέκτημα των εποξειδικών επιστρώσεων είναι η πολύ χαμηλή δυνατότητα επιμήκυνσης που έχουν, γεγονός που προκαλεί ρωγμές, ακόμα και αποκόλληση, νοουμένων των αυξημένων συστολοδιαστολών των επιφανειών του πλοίου, ειδικά εκείνων που είναι πλήρως εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες όπως τα ακάλυπτα καταστρώματα.


Για την αποφυγή των προβλημάτων αυτών και με γνώμονα την απόλυτη πρόσφυση, τις πολύ μεγάλες μηχανικές αντοχές και τον υψηλότατο βαθμό ελαστικότητας που μπορεί να φτάσει και στο 500%, αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται πλέον στα πλοία αντιολισθηρά δάπεδα πολυουρίας.

Όπως και στις εποξειδικές επιστρώσεις που απαιτούν - μετά την προετοιμασία της επιφάνειας - αστάρι, βαφή και top coat, έτσι και στα συστήματα δαπέδων αντιολισθηρής πολυουρίας τα στάδια των εργασιών είναι:

  1. Πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας, απομάκρυνση τυχόν προηγούμενων σαθρών επιστρώσεων και εξομάλυνση (ματσακόνι, στοκάρισμα, τρίψιμο)
  2. Εφαρμογή εποξειδικού ασταριού δύο συστατικών με την προσθήκη των κατάλληλων χαλαζιακών αδρανών (scratch coating) τουλάχιστον σε 2 - 3 στρώσεις
  3. Ψεκασμός καθαρής πολυουρίας τελικού πάχους μεγαλύτερου των 2.5 - 3 mm στις ανάλογες στρώσεις
  4. Εφαρμογή αλειφατικής βαφής - με την προσθήκη των κατάλληλων αντιολισθηρών προσμίκτων - για την προστασία και τον χρωματισμό του όλου συστήματος

Εναλλακτικά, τα βήματα 3. και 4. μπορούν να συνενωθούν σε ένα με τη χρήση αλειφατικής πολυουρίας που είναι ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και εφαρμόζεται στο χρώμα που ο πελάτης απαιτεί.

Η εφαρμογή του όλου συστήματος είναι ταχύτατη αφού, μετά την προετοιμασία του υποστρώματος, η μεμβράνη πολυουρίας ωριμάζει σε 7 – 20 sec και είναι απόλυτα βατή!

Ειδικά στην περίπτωση χρήσης αλειφατικής πολυουρίας, όπου δεν απαιτείται το επιπλέον στάδιο της αλειφατικής βαφής, η εφαρμογή του όλου συστήματος τελειώνει με τον ψεκασμό της τελευταίας στρώσης πολυουρίας και το κατάστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα!

Η δύναμη πρόσφυσης της καθαρής πολυουρίας στον χάλυβα είναι μεγαλύτερη από 6 N/mm2 (κατά ASTM D4541), ενώ η αντοχή της στην τριβή, ανάλογα με τον τύπο που θα χρησιμοποιηθεί, ξεκινά από λιγότερο από 78 mg και φτάνει σε λιγότερο από 30 mg σκόνης μετά την τριβή της σε 1000 κύκλους (κατά ASTM D4060)!

Η σκληρότητα της καθαρής πολυουρίας (Shore A) 90-95 (κατά ASTM D2240), η αντοχή της στον εφελκυσμό που, ανάλογα με τον τύπο, ξεκινά από 18 MPa και φτάνει τα 25 MPa (κατά ASTM D638) και κυρίως η δυνατότητα επιμήκυνσης της από 200% έως 500% (κατά ASTM D638), την αναδεικνύουν ως το ιδεώδες υλικό για εφαρμογές σε τόσο ακραίες συνθήκες όπως αυτές που επικρατούν στη ναυτιλία και ειδικά στα καταστρώματα των πλοίων!

Και βέβαια μιλάμε για καθαρή πολυουρία και όχι για διάφορα υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά με το όνομα «πολυουρία» και μόνο πολυουρία δεν είναι, καθώς έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα όπου:

  • Πρόσμικτα πολυουρεθάνης αναμειγνύονται με αμίνες σε ποσοστό που μπορεί να ανέλθει ακόμα και σε 100%, οπότε δεν μιλάμε καν για πολυουρία αλλά για κάποιο πολυουρεθανικό παρασκεύασμα
  • Βαφτίζονται πολυουρίες πολυουρεθανικά επαλειφόμενα (τα οποία βεβαίως και περιέχουν διαλύτες σε υψηλότατα ποσοστά) και (ω του θαύματος!) οι "πολυουρίες" αυτές εφαρμόζονται ακόμα και με ρολό και πινέλο!

Κλείνοντας πρέπει να αναφέρουμε ότι, για την αποφυγή προβλημάτων, η εφαρμογές επιβάλλεται να γίνονται από άρτια εξοπλισμένα, σωστά εκπαιδευμένα και έμπειρα συνεργεία.

Οι εφαρμοστές του Kalivis group μπορούν να αντεπεξέρχονται σε κάθε πρόκληση και είναι έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν!

Kalivis group - Πάντα Επιτυχημένες Εφαρμογές!

Δείτε επίσης:

Τι είναι η πολυουρία (polyurea);

Scroll to Top