Επικοινωνήστε: (+30) 210 3421 547 // info@kalivis.gr

Επανεκκίνηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον"! Αναλυτικός οδηγός

Επανεκκίνηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον"! Αναλυτικός οδηγός

Επιδότηση έως και 70% και άτοκο δάνειο για θερμομόνωση, αλλαγές κουφωμάτων και καυστήρα, όπως προβλέπονται στη λίστα με τις επιλέξιμες δαπάνες, στο νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον"!

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Ποιοι είναι δικαιούνται επιδότηση με το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκον;

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος εξοικονομώ κατ΄οίκον είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Ποιο είναι το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης εργασιών για κάθε κατοικία;

Τι δαπάνες επιδοτεί το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον;

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και εξωφύλλων. Η παρέμβαση αφορά κατά βάση αλλά όχι αποκλειστικά σε θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες (κουφώματα αλουμινίου, ξύλου, συνθετικά pvcκλπ). Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί).
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται: Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ). Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάνα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης. Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
 4. Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως σκαλωσιές
 5. Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
 6. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου
 7. Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και η αμοιβή του συμβούλου στο σύνολο της.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον;

Προκειμένου να εκκινήσει το μελετητικό έργο με σκοπό την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον, σας παραθέτουμε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας:

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (τηλέφωνο, διεύθυνση, email, ΑΦΜ , ΔΟΥ)
 • Συμβόλαιο ακινήτου
 • Ταυτότητα αιτούντα
 • Εκκαθαριστικό
 • Έντυπο Ε1 ή Ε3
 • Έντυπο Ε9 (βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης) και Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων)
 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας (για κτίρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό) ή βεβαίωση ότι το κτίριο υφίσταται πριν το 1955 ή Έγγραφο νομιμοποίησης ημιυπαίθριου ή Τακτοποίηση βάσει Ν. 4014/2011 ή Ν.4178/2013
 • Κάτοψη και τοπογραφικό, αν υπάρχει και τομή

Τι γίνεται αφού λάβετε την προέγκριση από την τράπεζα και επιβεβαιωθεί το ποσοστό επιδότησης του εξοικονόμηση κατ' οίκον και το τελικό συνολικό ποσό αυτής;

Στην συνέχεια της διαδικασίας υπαγωγής στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον γίνεται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να εκδοθεί το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Με τον ενεργειακό επιθεωρητή που θα επιλέξετε θα συναποφασιστούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, μπορείτε επίσης αν θέλετε να ορίσετε τον ενεργειακό επιθεωρητή και ως σύμβουλο έργου, επιδοτούμενοι με το ποσό της αμοιβής του και στις δυο περιπτώσεις.
Στη συνέχεια πρέπει να συγκεντρώσετε τις επίσημες γραπτές προσφορές των προμηθευτών που έχετε επιλέξει για τις εργασίες μέσω του εξοικονόμηση κατ' οίκον. Αυτές μαζί με τα υπόλοιπα πρωτότυπα δικαιολογητικά πρέπει να τα προσκομίσετε στην τράπεζα που εξαρχής υποβάλλατε την αίτηση για το εξοικονομώ κατ' οίκον.
Αν όλα είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις, θα πάρετε ως προκαταβολή το 40% του συνολικού ποσού που δικαιούστε μέσω του προγράμματος, ενώ θα υπογράψετε και τη δανειακή σύμβαση για το ποσό που δεν επιδοτήστε. Αν βέβαια επιθυμείτε δεν παίρνετε καθόλου δάνειο και πληρώνετε απευθείας από την τσέπη σας το ποσό που δεν καλύπτεται από την επιδότηση του εξοικονόμηση κατ' οίκον.
Από εκεί και πέρα πλέον έχει ολοκληρωθεί το μεγάλο μέρος της γραφειοκρατικής διαδικασίας και μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες που ήδη έχουν αποφασιστεί και εγκριθεί ότι θα γίνουν μέσα από το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον.
Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ακολουθεί η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση για να διαπιστωθεί κατά πόσο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες που εντάχθηκαν στο εξοικονομώ κατ' οίκον και να επιβεβαιωθεί ότι επετεύχθη τουλάχιστον ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος του προγράμματος. Για την πιστοποίηση αυτών εκδίδεται δεύτερο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Εφόσον λοιπόν έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα και όντως με την ολοκλήρωση των έργων του εξοικονομώ κατ' οίκον έχει πραγματοποιηθεί η επιθυμητή ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, γίνεται η προσκόμιση των τελευταίων δικαιολογητικών, ώστε να γίνει η καταβολή των κινήτρων.
Αυτό σημαίνει ότι σας εκταμιεύονται τα υπόλοιπα χρήματα που είχαν εγκριθεί αρχικά από το εξοικονομώ κατ' οίκον (πλην της αρχικής προκαταβολής 40%), καθώς και άλλα κόστη όπως η αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρήσεων και του συμβούλου έργου.

Scroll to Top