Επικοινωνήστε: (+30) 210 3421 547 // info@kalivis.gr

Έναρξη των αιτήσεων στις 8 Μαρτίου για το νέο εξοικονομώ κατ' οίκον

Έναρξη των αιτήσεων στις 8 Μαρτίου για το νέο εξοικονομώ κατ' οίκον

Στις 8 Μαρτίου, αντί για τις 28 Φεβρουαρίου 2018, θα ανοίξει τελικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για όσους επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για το νέο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κύρια κατοικία τους και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31/12/2021.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση με το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκον;
Δικαιούχοι του νέου προγράμματος εξοικονομώ κατ΄οίκον είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Ποιο είναι το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης εργασιών για κάθε κατοικία;

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS NET
 2. Να έχει γίνει τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων του ακινήτου που πρόκειται να υπαχθεί στο πρόγραμμα
 3. Σε περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου θα πρέπει να υπάρχει η συναίνεση των συγκυρίων
 4. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση του Ε1 και Ε9
 5. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε Ενεργειακό επιθεωρητή, έτσι ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Α’ ΠΕΑ)
 6. Οι παρεμβάσεις που θα επιλεχθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης θα πρέπει να ικανοποιούν τον νέο ΚΕΝΑΚ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Δελτίο ταυτότητας αιτούντα
 • Οικοδομική άδεια
 • Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 • Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων
 • Οικονομικές προσφορές αναδόχων-προμηθευτών
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (εφόσον υπάρχουν συγκύριοι στο ακίνητο απαιτείται δήλωση και από αυτούς)
 • Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
 • Ε1 και Ε9

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩ KAT' OIKON ΙΙ

 • Η δαπάνη των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς και του συμβούλου έργου καλύπτεται από το πρόγραμμα εφόσον έχει επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος των παρεμβάσεων
 • Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία ένταξης του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα
 • Προκαταβολή δίνεται μόνο σε όσους κάνουν χρήση του τραπεζικού δανείου. Για όσους κάνουν χρήση του δανείου η καταβολή της επιδότησης γίνεται σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων πιστοποιητικών σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη σωστή υλοποίηση των παρεμβάσεων ο ωφελούμενος υποχρεούται να επιστρέψει το πόσο της επιδότησης
Scroll to Top